UPSR 2015 Trial Papers from Different States

UPSR 2015 Dates: 8, 9 , 10 September 2015 (Tarikh UPSR 2015)

Koleksi Soalan Ujian Percubaan UPSR 2015 Selangor
Matematik Kertas 1
Matematik Kertas 2
Sains
Bahasa Inggeris Kertas 1
Selangor : Soalan-Soalan Percubaan

Subscribe to get UPSR 2015 tips and trial papers for FREE here!

Pra Percubaan UPSR 2015 Terengganu – OTI 3

Matematik Kertas 1
Matematik Kertas 2

Kupasan Mutu Jawapan Soalan Sebenar UPSR 2012 (Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia) – Panduan untuk Calon UPSR

Kupasan Mutu Jawapan (KMJ) UPSR mengandungi maklumat tentang prestasi calon dalam semua mata pelajaran UPSR. Kupasan terhadap prestasi calon dilengkapi dengan penjelasan tentang prestasi keseluruhan, prestasi mengikut kumpulan calon dan prestasi terperinci bagi setiap soalan.

Ulasan prestasi terperinci setiap soalan disusuli dengan pernyataan tentang kekuatan dan kelemahan calon dalam menjawab soalan serta kesilapan yang sering kali ditemui. KMJ disediakan oleh panel yang terdiri daripada Ketua Pemeriksa, Ketua Pemeriksa Bersama dan Ketua Pasukan mata pelajaran berkenaan dengan mengambil kira maklumat daripada semua pemeriksa di bawahnya.

Bahasa Melayu (SK)
Bahasa Melayu (SJK)
Bahasa Inggeris (SK)
Bahasa Inggeris (SJK)
Bahasa Cina
Bahasa Tamil
Matematik
Sains

Kertas Soalan Percubaan UPSR 2015 Trial Papers

UPSR 2015 Trial Papers by States