Biasiswa JPA Program Penajaan Nasional 2019

Calon-calon yang terpilih akan ditawarkan penajaan secara pinjaman boleh ubah (PBU) bagi mengikuti pengajian peringkat persediaan sehingga ke peringkat ijazah pertama tertakluk kepada syarat- syarat yang ditetapkan dan pengiktirafan bidang pilihan di Universiti terbaik dunia di USA dan di UK seperti yang disenaraikan dalam QS World University Rankings dan / atau THE World University Rankings.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2019/03/biasiswa-jpa-program-penajaan-nasional.html