Biasiswa JPA Yang di-Pertuan Agong: Senarai Bidang & Universiti | Biasiswa Malaysia Scholarships 2016/2017

BIASISWA YANG DI-PERTUAN AGONG SESI PENGAJIAN 2016/2017 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) Permohonan adalah dipelawa daripada semua warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon Biasiswa Yang di-Pertuan Agong Sesi Pengajian 2016/2017 bagi mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D) di dalam dan luar negara.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2016/03/biasiswa-jpa-yang-di-pertuan-agong.html?m=0