Borang Permohonan Guru Tabika Taska KEMAS 2014 Online - Education Malaysia for Students

https://www.facebook.com/notes/jabatan-kemajuan-masyarakat-kemas/direktori-jabatan-kemajuan-masyarakat-kemas-negeri/500001019960 Sebarang kelewatan tidak akan dipertimbangkan permohonan Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk temu duga Calon-calon yang tidak dihubungi selepas empat (4) bulan daripada tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya. Surat pemberitahuan tidak akan dikeluarkan oleh jabatan.

This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2014/07/borang-permohonan-guru-tabika-taska.html