Borang Permohonan Pendaftaran Perniagaan Percuma Skim 1Pelajar 1Perniagaan SSM Hingga 31 December 2026

Inisiatif ini diberikan melalui geran RM10 juta yang telah diperuntukkan khas oleh SSM yang mana ia akan dibahagikan sebanyak 1 juta setiap tahun bagi tempoh 10 tahun.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2017/01/borang-permohonan-pendaftaran-skim-1-pelajar-1-perniagaan-ssm.html