Borang Permohonan Pendaftaran Perniagaan Percuma Skim 1Pelajar 1Perniagaan SSM Hingga 31 December 2026


#1

Inisiatif ini diberikan melalui geran RM10 juta yang telah diperuntukkan khas oleh SSM yang mana ia akan dibahagikan sebanyak 1 juta setiap tahun bagi tempoh 10 tahun.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2017/01/borang-permohonan-pendaftaran-skim-1-pelajar-1-perniagaan-ssm.html