Cara Unik Perkenalkan Diri Semasa Temuduga - Guest Post

Percaya tidak, tips untuk perkenalkan diri semasa temuduga, atau pun cara anda persiapkan resume untuk alam pekerjaan, memang kurang institusi yang akan beri fokus. Contoh di tempat pengajian saya dahulu, penekanan bergantung kepada salah satu subjek yang hanya meliputi dasar persediaan tips temuduga sahaja.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2017/05/cara-unik-perkenalkan-diri-semasa.html