Dermasiswa Tunku Abdul Rahman | Biasiswa Malaysia Scholarships 2016/2017

DERMASISWA TUNKU ABDUL RAHMAN Dermasiswa yang diberi nama Dermasiswa Tunku Abdul Rahman ini diwujudkan untuk mengekalkan ingatan rakyat Malaysia kepada keperibadian mulia Almarhum Y.T.M. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan dan Perdana Menteri Malaysia pertama yang amat mengambil berat dengan nasib rakyat yang kekurangan.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2012/08/dernasiswa-tunku-abdul-rahman.html?m=0