Education Malaysia for Students : Rahsia Lulus Ujian MEdSI (Malaysian Educators Selection Inventory) Tips to Pass MEdSI Test/Exam

Mengapa saya tidak terpilih untuk menduduki ujian MedSI? Apakah kelayakan yang diperlukan? MPM hanya membantu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dalam urusan pengendalian ujian MEdSI. Dalam konteks ini, MPM hanya memproses senarai nama calon yang telah dipilih untuk menduduki ujian ini. Pemilihan dibuat oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Sebarang pertanyaan tentang kelayakan dan proses pemilihan, sila hubungi Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia melalui e-mel upu@mohe.gov.my atau telefon 03-88835858/88835801


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2014/01/rahsia-lulus-ujian-medsi-malaysian.html