Kad Debit Diskaun Siswa 1Malaysia (KADS1M) / Kad Debit-i Mastercard Bank Rakyat - Education Malaysia for Students

Yuran Permohonan Kad Bantuan Pelajar Pendidikan Tinggi Bank Rakyat

RM8 untuk Kad Combo - i Bank Rakyat termasuk Kad Combo - i Co Brand

Yuran Tahunan Kad Debit-i Mastercard Bank Rakyat / Kad Combo-i Bank Rakyat

  1. Percuma untuk tahun pertama bagi Kad Combo - i Bank Rakyat termasuk semua Kad Combo - i Co Brand
  2. RM8.00 * untuk tahun kedua dan seterusnya, sepanjang tempoh sah kad (Yuran ini akan dikenakan pada setiap tarikh ulang tahun kad tersebut).
  3. RM5 setiap tahun untuk K ad Debit Diskaun Siswa 1 Malaysia (KADS1M Debit) sepanjang tiga ( 3 ) tahun tempoh sah kad. Kad ini perlu diperbaharui setiap 3 tahun. Setelah tamat tempoh dan pelajar telah menamatkan pengajian, KADSIM Debit akan diperbaharui menggunakan produk Kad Combo - i Bank Rakyat.
Permohonan Online Application


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2017/02/kad-debit-diskaun-siswa-1malaysia-kads1m.html