Kod Alasan Tidak Lulus Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) - Education Malaysia for Students

Kod Alasan Tidak Lulus BR1M 2014 01 No. pengenalan pemohon tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 02 Nama pemohon berbeza dengan data JPN 03 No. pengenalan pemohon tidak wujud di UGAT/PDRM 04 Nama pemohon berbeza dengan data UGAT/PDRM 05 Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan isi rumah melebihi RM4,000 06 Semakan data agensi/borang mendapati pendapatan melebihi RM2,000 07 Pemohon telah menerima baucar buku 08 Semakan data agensi mendapati had kemampuan pemohon memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan 09 Semakan data agensi mendapati had kemampuan suami/isteri memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan 10 Semakan data agensi mendapati had kemampuan tanggungan memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan 11 Pemohon berstatus kahwin tetapi tiada maklumat pasangan 12 Pemohon berstatus kahwin tetapi maklumat pasangan tidak lengkap 13 Maklumat tanggungan tidak lengkap 14 Pendapatan kasar bulanan isi rumah di borang melebihi RM4,000 15 Pendapatan kasar bulanan di borang melebihi RM2,000 16 Pemohon tidak melepasi kelayakan umur memohon 17 Permohonan lebih daripada satu kali 18 Pemohon wujud sebagai suami/isteri permohonan lain 19 Pemohon wujud sebagai tanggungan permohonan lain 20 Suami/Isteri telah membuat permohonan lain 21 Suami/Isteri wujud sebagai suami/isteri pemohon lain 22 Suami/isteri wujud sebagai tanggungan pemohon lain 23 Tanggungan telah membuat permohonan lain 24 Tanggungan wujud sebagai suami/isteri pemohon lain 25 Tanggungan wujud sebagai tanggungan pemohon lain 26 Percubaan memohon sebagai pasangan lebih daripada 4 kali 27 No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 28 Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data JPN 29 No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di PDRM 30 Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data PDRM 31 No. pengenalan pasangan/tanggungan tidak wujud di UGAT 32 Nama pasangan/tanggungan berbeza dengan data UGAT 33 Maklumat pasangan perlu pengesahan 34 Maklumat tanggungan perlu pengesahan

This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2014/03/tidak-lulus-bantuan-rakyat-1malaysia.html?m=0