Only 410 out of 2,000 merchants still interested to partner with KADS1M - KPDNKK Minister - Education Malaysia for Students

Menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainudin berkata, pihaknya akan turun padang bagi menarik lebih banyak syarikat menyertai program itu serta menawarkan bantuan dari segi pemasaran produk syarikat masing-masing.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2016/10/kads1m-participating-merchant-list-kpdnkk.html