Program Kejuruteraan Penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (Biasiswa JPA Jerman, Perancis, Jepun & Korea) Untuk Lepasan SPM | Biasiswa Malaysia Scholarships 2016/2017

PROGRAM KEJURUTERAAN(JERMAN, PERANCIS, JEPUN DAN KOREA) Permohonan adalah dipelawa daripada calon-calon yang menduduki SPM pada tahun 2013 bagi kali pertama untuk mendapatkan tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi mengikuti pengajian di luar negara. Calon-calon yang berjaya dipilih bagi program luar negara dikehendaki mengikuti kursus persediaan di kolej-kolej yang ditetapkan di dalam negara sebelum mengikuti pengajian di luar negara.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2014/03/program-kejuruteraan-penajaan-jabatan.html?m=0