Program Penajaan Pelajar Perubatan (PPP) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Ke Universiti Perdana (UP) | Malaysia Scholarship 2016 Biasiswa Postgraduate, Undergraduate & Pre-University Studies

Program Pengajian Perubatan University Perdana Tajaan Biasiswa JPA Sukacita dimaklumkan bahawa JPA kini menawarkan penajaan bagi Program Pengajian Perubatan di Universiti Perdana. Program tersebut meliputi program Perdana University Graduate School of Medicine (PUGSOM) (dengan kolaborasi John Hopkins University School of Medicine) dan program Perdana University Royal College of Surgeons in Ireland (UP-RCSI) (dengan kolaborasi Royal College of Surgeons in Ireland). Semakan panggilan temuduga ini boleh dibuat mulai 5 Mei 2012 sehingga 18 Mei 2012.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2012/05/program-penajaan-pelajar-perubatan-ppp.html