PT3 Exam Date (Tarikh Peperiksaan/Ujian PT3): 1st - 18th July 2014 & 12th - 17th October 2014 - Education Malaysia for Students

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, penilaian akan dimulakan dengan Instrumen Kajian Khas (Kajian Kes) bagi mata pelajaran Sejarah dan Geografi bermula 1 hingga 18 Julai.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2014/06/pt3-exam-date-tarikh-peperiksaanujian.html