Questions about ULKCP (Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian)

I will be having my SPM BM oral exam soon as a private candidate. May I know what kind of questions will they ask? Is it similar to the Lisan test in schools?

Thank you.

I found some info online regarding this.

UJIAN LISAN BAHASA MELAYU UNTUK CALON PERSENDIRIAN

(Tertakluk kepada pindaan oleh LPM)

 • Anda akan dihubungi dan dimaklumkan tarikh, masa/sesi serta tempat ULBSBM akan dijalankan untuk anda.
  
 • Pada hari berkenaan, anda perlu mendaftarkan diri kepada guru bertugas di pusat ULBSBM.
  
 • ULBSBM akan terbahagi kepada 2 bahagian:
  
 •   Individu
  
 •   Kumpulan
  
 • Untuk **individu**, model 1 akan digunakan, iaitu calon akan berbual dengan pentaksir lisan.
  

 • Anda akan disoal:
  
  •   Maklumat peribadi sebagai sesi perkenalan.
   
  •   Biasanya, tajuk/tema diberi. Anda perlu bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa yang baku dan dapat menguasai isi bagi tajuk/tema berkenaan.
   
 • Untuk **kumpulan**, anda akan dibahagikan kepada kumpulan seramai 3 hingga 4 orang.
  
 •   model 5 akan digunakan, iaitu perbualan secara berkumpulan.
  

 • Biasanya, tajuk/tema diberi.
  
 • Anda perlu aktif bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa yang baku dan dapat menguasai isi bagi tajuk/tema berkenaan.
  
 • Jangan biarkan ahli kumpulan yang lain sahaja bercakap!
  
 • Anda dan kumpulan diberi masa untuk perbincangan awal sebelum dipanggil untuk sesi penilaian.
  

KRITERIA PENSKORANBAHAN/AKTIVTITI

BORANG ULBS

TAJUK-TAJUK UNTUK UJIAN LISAN (ULBS) BAHASA MELAYU

Bulan ini anak-anak MTNP akan menghadapi Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS) bagi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Cikgu ingin berkongsi tip-tip untuk semua calon yang akan menduduki ULBS bagi Bahasa Melayu. Banyakkan doa, tenangkan hati, insya-Allah berjaya…

ASPEK-ASPEK TUMPUAN

 1. Pertuturan yang difahami, tersusun dan lancar.
 2. Pemahaman terhadap soalan seperti boleh memberikan jawapan yang betul, tepat dan menyakinkan.
 3. Bahasa baku yang betul, tepat dan gramatis.
 4. Intonasi yang bersesuaian.

GANGGUAN PERTUTURAN

 1. Pertuturan yang tidak lancar.
 2. Penggunaan bahasa pasar, dialek daerah dan slanga.
 3. Gangguan bunyi yang kerap seperti “errrr!”, berdeham dan sebagainya.
 4. Tidak menjawab apa yang ditanya.
 5. Gangguan pergerakan tangan, kepala atau mata yang keterlaluan.

JENIS-JENIS SOALAN
a) Soalan peribadi

 • Nama, tempat tinggal, keluarga dan sebagainya.
 • Soalan-soalan ini sekadar untuk mengetahui latar belakang anda dan menenangkan anda untuk menghadapi soalan seterusnya.
 • Jawablah dengan tenang, suara yang jelas dan ayat lengkap dalam bahasa baku.
 • Jangan terperanjat jika Pemeriksa Lisan kadang-kala bergurau dengan anda sekadar untuk mewujudkan kemesraan.

b) Soalan berdasarkan tajuk-tajuk yang disediakan

SENARAI TAJUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( ULBS ) BAHASA MELAYU SPM

 1. PERINDUSTRIAN
 • Jenis-jenis
 • Kebaikan & keburukan penggunaan teknologi moden
 • Prestasi negara dalam perindustrian
 1. INDUSTRI DESA
 • Jenis-jenis
 • Usaha-usaha dan tujuan memajukan industri desa
 • Sambutan terhadap hasil keluaran industri desa Halangan-halangan
 1. PEMBALAKAN
 • Kesan Pembalakan
 • Usaha -usaha mengekalkan kawasan hutan
 • Isu pembalakan haram
 1. TEMPAT REKREASI
 • Fungsi dan peranan taman rekreasi
 • Sambutan masyarakat terhadap taman rekreasi
 • Penyediaan kemudahan di taman rekreasi
 1. PENSWASTAAN
 • Faedah - faedah penswastaan
 • Perkembangan penswastaan di Malaysia
 • Penglibatan pihak swasta dalam bidang tertentu
 1. INDUSTRI PERIKANAN
 • Masalah yang dihadapi oleh nelayan
 • Penggunaan teknologi moden dalam industri perikanan
 • Perkembangan dan sumbangan industri perikanan
 1. AGENSI KERAJAAN
 • Jenis-jenis agensi kerajaan
 • Peranan dan fungsi agensi kerajaan
 • Keberkesanan agensi kerajaan
 1. KEMPEN
 • Tujuan diadakan kempen
 • Sambutan masyarakat terhadap kempen
 • Keberkesanan kempen
 1. INDUSTRI PELANCONGAN
 • Usaha dan cara memajukan industri pelancongan
 • Kesan industri pelancongan kepada negara
 • Perkembangan industri pelancongan
 1. PERUMAHAN
 • Masalah perumahan pada hari ini
 • Isu yang berkaitan dengan pemaju perumahan
 • Usaha mengatasi masalah perumahan
 1. LEBUH RAYA
 • Perkembangan lebuh raya hari ini
 • Fungsi lebuh raya
 • Isu yang berkaitan dengan lebuh raya
 1. PENGIKLANAN
 • Isu pengiklanan
 • Pengaruh iklan
 • Kesesuaian iklan
 1. SUKAN
 • Perkembangan sukan di Malaysia
 • Faedah-faedah bersukan
 • Usaha-usaha meningkatkan mutu sukan
 • Sains Sukan
 • Masalah dalam bidang sukan
 1. KEPENDUDUKAN
 • Isu rakyat termiskin
 • Migrasi dan perpindahan penduduk
 • Isu kepadatan penduduk
 • Kualiti hidup
 1. BADAN KEBAJIKAN DAN SUKARELA
 • Penglibatan masyarakat dalam badan kebajikan
 • Sumbangan dan peranan badan kebajikan sukarela
 • Masalah-masalah yang dihadapi
 1. PENCEMARAN ALAM
 • Punca-punca pencemaran alam
 • Usaha-usaha mengatasi
 • Kesan daripada pencemaran alam
 1. GOTONG-ROYONG
 • Kebaikan amalan gotong royong
 • Amalan gotong royong pada hari ini
 • Cara-cara menggalakkan gotong royong
 1. SAMBUTAN HARI PERAYAAN DAN KEBESARAN
 • Cara-cara menyambut hari perayaan dan kebesaran
 • Kesan-kesan mengadakan sambutan hari perayaan
 • Suasana sambutan hari perayaan
 1. ADAT RESAM DAN ISTIADAT
 • Adat resam pelbagai kaum
 • Fungsi dan peranan adat resam
 • Amalan adat resam pada hari ini
 1. PENGANGGURAN
 • Punca-punca pengangguran
 • Usaha-usaha mengatasi pengangguran
 • Kesan daripada pengangguran
 1. TENAGA KERJA ASING
 • Faktor-faktor kedatangan tenaga kerja asing
 • Usaha-usaha pengawalan tenaga kerja asing
 • Kebaikan dan keburukan tenaga kerja asing
 1. KESEDARAN SIVIK
 • Usaha memupuk kesedaran sivik
 • Kebaikan mempunyai kesedaran sivik
 • Sikap masyarakat pada hari ini
 1. PERPADUAN KAUM
 • Kepentingan dan faedah perpaduan kaum
 • Usaha-usaha memupuk perpaduan kaum
 • Perpaduan kaum pada hari ini
 1. KEPENGGUNAAN
 • Kepentingan pendidikan kepenggunaan
 • Peranan dan fungsi persatuan pengguna
 • Masalah yang dihadapi oleh pengguna
 1. HOBI DAN KEGIATAN MASA LAPANG
 • Jenis-jenis hobi
 • Fungsi dan tujuan bergiat dalam sesuatu hobi
 • Usaha-usaha menggalakkan masyarakat mempunyai hobi
 1. WARGA TUA
 • Sikap masyarakat terhadap warga tua
 • Usaha-usaha membantu warga tua
 • Kebaikan membantu warga tua
 1. KANAK-KANAK
 • Isu kanak-kanak terbiar
 • Penggunaan tenaga kerja dalam kalangan kanak-kanak
 • Tanggungjawab masyarakat terhadap kanak-kanak
 1. KESIHATAN
 • Kepentingan kesihatan
 • Cara-cara menjaga kesihatan
 • Tahap kesihatan rakyat
 • Gaya Hidup Sihat
 1. MAJIKAN DAN PEKERJA
 • Tanggungjawab majikan terhadap pekerja
 • Kualiti kerja dan produktiviti
 • Etika kerja
 1. TELEVISYEN / VIDEO / FILEM
 • Pengaruh terhadap masyarakat
 • Kesesuaian rancangan terhadap masyarakat
 • Fungsi dan peranannya
 • Cetak Rompak
 1. PASAR RAYA / PASAR TANI / PASAR MALAM
 • Perkembangan di Malaysia
 • Kebaikan dan keburukannya
 • Sebab-sebab tempat tersebut menjadi tumpuan
 1. AMALAN MEMBACA
 • Sikap membaca di kalangan masyarakat
 • Usaha memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat
 • Faedah membaca
 1. PERUBATAN MODEN
 • Perkembangan perubatan moden
 • Kesan penggunaan ubat-ubat moden
 • Kemudahan perubatan di Malaysia
 1. PERUBATAN TRADISIONAL
 • Peranan dan pengaruh bomoh
 • Perbandingan p.moden dengan p.tradisional
 • Keberkesanan penggunaan perubatan tradisional
 1. SAINS DAN TEKNOLOGI
 • Kemajuan dan perkembangan
 • Ciptaan-ciptaan baru
 • Kesan sains dan teknologi
 1. PENDIDIKAN
 • Perkembangan pendidikan di Malaysia
 • Masalah pendidikan di Malaysia
 • Kepentingan pendidikan
 1. AKTIVITI KOKURIKULUM
 • Jenis-jenis aktiviti kokurikulum
 • Kebaikan dan faedah menyertai kokurikulum aktiviti kokurikulum pelajar
 • Halangan pelaksanaan
 1. KEBUDAYAAN
 • Kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia
 • Konsep kebudayaan kebangsaan
 • Pengaruh luar dalam kebudayaan
 1. NILAI-NILAI MURNI
 • Usaha memupuk nilai murni
 • Kepentingan mempunyai nilai-nilai murni
 • Nilai murni di kalangan masyarakat hari ini
 1. KHAZANAH BUMI / HUTAN
 • Jenis-jenisnya
 • Usaha-usaha mengekalkan khazanah tersebut
 • Sumbangan kepada negara
 1. PERLADANGAN
 • Isu tenaga kerja di bidang peladangan
 • Perkembangan dan sumbangannya kepada negara
 • Usaha-usaha memajukan sektor perladangan
 1. PERUNDANGAN
 • Peranan dan fungsi undang-undang
 • Keberkesanan undang-undang
 • Jenayah di negara kita
 1. PERTANIAN TRADISIONAL
 • Kebaikan dan keburukan pertanian tradisional
 • Sebab-sebab pertanian tradisional masih diamalkan
 • Kesesuaian pertanian tradisional pada zaman moden
 1. PERTANIAN MODEN
 • Kebaikan dan Keburukan pertanian moden
 • Penggunaan teknologi moden dalam pertanian
 • Isu pasaran dan harga hasil pertanian
 1. TANAH
 • Masalah tanah terbiar
 • Penerokaan tanah secara haram
 • Kesan pembangunan yang pesat
 1. SEMANGAT KEBANGSAAN/ PATRIOTIK
 • Usaha-usaha memupuk semangat kebangsaan
 • Kepentingan semangat kebangsaan kepada negara
 • Penghayatan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat
 1. HAL EHWAL SEMASA
 • Perkembangan politik tanah air
 • Masalah-masalah sosial di negara
 • Kemajuan negara dalam bidang ekonomi
 1. PERMAINAN TRADISIONAL
 • Jenis-jenisnya
 • Fungsi dan peranannya pada masyarakat
 • Usaha bagi menghidupkan dan mengekalkannya
 1. KEKELUARGAAN
 • Hubungan kekeluargaan sekarang
 • Cara-cara mengekalkan hubungan kekeluargaan
 • Kepentingan kekeluargaan di kalangan masyarakat
 • Kempen Utamakan Keluarga
 1. PROJEK PERUMAHAN
 • Tujuan diadakan projek perumahan
 • Kebaikan dan keburukan projek perumahan
 • Jenis-jenis projek perumahan
 1. KOPERASI DAN PERSATUAN
 • Jenis-jenis dan peranan
 • Fungsi dan tanggungjawab koperasi @ persatuan
 • Sambutan terhadap koperasi @ persatuan
 • Program Usahawan Muda
 1. PENYAKIT BERBAHAYA
 • Jenis-jenisnya
 • Cara-cara mencegahnya
 • Punca-punca penyakit berjangkit
 1. MUZIK
 • Dunia muzik hari ini
 • Kerjaya dalam bidang muzik
 • Kebaikan dan keburukan muzik
 1. SEJARAH
 • Tempat-tempat bersejarah
 • Pemulihan tempat-tempat bersejarah
 • Permasalahan dalam mengekalkan tempat -tempat bersejarah
 1. PERNIAGAAN /PERDAGANGAN
 • Jualan murah
 • Barang-barang tempatan dan barang import
 • Kebaikan berniaga
 • Karnival Jualan Mega
 1. AMALAN PEMAKANAN
 • Jenis-jenis makanan dalam kalangan masyarakat di Malaysia
 • Makanan seimbang
 • Kebersihan tempat menjual makanan
 1. JIMAT CERMAT
 • Tujuan berjimat cermat
 • Cara-cara menggalakkan berjimat cermat
 • Faedah-faedah mengamalkan berjimat cermat
 1. PENTERNAKAN IKAN AIR TAWAR
 • Perkembangan di Malaysia
 • Cara-cara menggalakkan masyarakat makan ikan
 • Masalah yang dihadapi oleh penternak ikan
 • Projek akuakultur
 1. DISIPLIN PELAJAR
 • Tahap disiplin pelajar hari ini
 • Punca-punca yang menimbulkan masalah disiplin
 • Usaha-usaha mengatasi masalah disiplin
 1. MEDIA CETAK
 • Jenis-jenis media cetak
 • Pengaruh media cetak
 • Peranan dan fungsi media cetak
 • Masa depan media cetak
 1. ALAT PERHUBUNGAN DAN PENGANGKUTAN
 • Jenis-jenis alat pengangkutan dahulu dan sekarang
 • Isu berkaitan dengan kenderaan awam
 • Peranan dan fungsi pengangkutan
 1. SEMANGAT KEJIRANAN
 • Pentingnya semangat kejiranan
 • Usaha meningkatkan semangat kejiranan
 • Permasalahan kejiranan hari ini
 1. PROJEK PENGINDAHAN KAWASAN /KECERIAAN
 • Tujuan dan fungsi mengindahkan kawasan
 • Cara-cara mengekalkan keindahan
 • Permasalahan dengan pengindahan kawasan
 • Peranan sekolah dan pelbagai pihak
 1. KESELAMATAN NEGARA
 • Peranan pasukan keselamatan
 • Keadaan keselamatan negara pada hari ini
 • Kerahan tenaga rakyat
 • Program Latihan Khidmat Negara
 1. ALAM SEKITAR
 • Keadaan alam sekitar hari ini
 • Usaha-usaha mengekalkan alam sekitar
 • Tujuan mengekalkan keindahan alam sekitar
 • Kesan kemusnahan alam sekitar
 1. PELABELAN
 • Kepentingan dan fungsi penggunaan label
 • Keberkesanan penggunaan label
 • Isu permasalahan penggunaan label
 1. BENCANA ALAM
 • Jenis-jenis bencana alam
 • Punca-punca bencana alam
 • Usaha menghadapi bencana alam
 1. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI
 • Jenis-jenis seni mempertahankan diri
 • Perkembangan seni mempertahankan diri
 • Kebaikan dan keburukan seni mempertahankan diri
 1. KEMUDAHAN AWAM
 • Jenis-jenis kemudahan awam di Malaysia
 • Sikap dan tanggungjawab masyarakat
 • Permasalahan kemudahan awam
 1. BUAH-BUAHAN TEMPATAN
 • Kebaikan dan kelebihannya
 • Sambutan masyarakat terhadapnya
 • Usaha memajukan industri buah-buahan tempatan
 • Prospek pemasaran
 • Halangan
 1. SEKOLAH
 • Sekolah Idaman
 • Kempen 3K
 • Hari Kantin
 • Anugerah Cemerlang
 • Ponteng sekolah
 • Program Peningkatan Akademik
 • Motivasi
 • Sekolah Bestari
 1. INTERNET & KOMPUTER/ MULTIMEDIA
 • Kebaikan dan kelebihannya
 • Sambutan masyarakat terhadapnya
 • Kesan penggunaan internet
 • Dasar Langit Terbuka
 • Kafe Siber
 1. KEPIMPINAN
 • Peranan Pemimpin
 • Ciri-ciri Pemimpin
 • Kepentingan pemimpin
 1. VANDALISME @ RAGUT
 • Sebab-sebab Berlaku
 • Langkah Mengatasi
 • Peranan Semua Pihak
 • Kesan
 1. KEMALANGAN JALAN RAYA
 • Sebab-sebab berlaku
 • Langkah Mengatasi
 • Peranan Semua Pihak
 • Kesan
 1. SLOGAN-SLOGAN KERAJAAN
 • Definisi Slogan
 • Sambutan masyarakat terhadapnya
 • Usaha Memastikan Matlamat Tercapai
 1. KOMSAS
 • Kepentingan membaca karya sastera
 • Sepintas lalu buku antologi komsas tingkatan 4 dan 5
 • Kekuatan novel komsas tingkatan 4 dan 5

Thank you for the input. I found these online as well but private candidates do not have the luxury of early preparation compared to students in school (who are assessed by their own teachers). I was told that the ULKCP assessment differs from that of the ULBSBM (including the topics).

Thank you Kai! Good info to digest as I prepare.

Hi. Im scheduled to take my ulkcp on the 23rd of august and I was wondering if you have taken yours already. Is there anything I should know? Because I’m completely clueless on how to prepare or what to expect😅

Hi, Hewson and Abby! I will sit for ulkcp bm in next week, since you guys had already done one year ago, can you guys kindly tell me what gonna happen in these two sessions? And I would like to ask since the topics are chosen by ourselves in individual session, are the topics given same as those 77 questions above? Please help meeee!

jika seseorang itu gagal menghadiri ujian lisan spm calon persendirian adakah memberi kesan kepada keputusan spm?jika mendapat kredit dalam bahasa malaysia dan bahasa inggeris dan ingin menyambung pelajaran adakah kegagalan untuk menghadiri ujian lisan spm itu menyebabkan markah untuk bahasa malaysia dan bahasa inggeris tidak dikira?

Hi how can I contact you im also private candidate

Hi, just wanna share my experience taking ujian lisan khusus calon persendirian on 22nd august 2020 at JPN KL. I didn’t do very well because I’m not super fluent in BM, but the examiners were very nice and friendly. They are supportive and helpful when I was stuck trying to mentally translate BI to BM lol. And the surprising thing (for me, at least) was that they give you your question early. You have 5-10 minutes to research on your phone and make notes before you are seated in front of the examiners. This goes for Model 1 and Model 5. For model 1, I think I could have requested another topic if I wanted, but due to my nervousness, I just accepted it. They just gave me the first theme from their list which was about disiplin di kalangan pelajar. Model 5 was kesan2 pelancongan. The examiner even suggested to us to give two isi each lol. But the first question for both models were tell them about yourself. So maybe just talk about why you are taking ULKCP. How I prepared was to read a bunch of essays at http://stpm-study.blogspot.com/p/blog-page_10.html. The points I got from those essays helped me in scoring other parts of the lisan. This would also be useful in the written papers later too.

Also, please check your email! I almost missed my lisan because I was waiting for a call. I thought that my registration failed lol. I tried calling the school I applied to sit for my SPM and they had no idea too. Turns out they sent an email to me on 12th August lol. I only found it five days before my lisan. If you miss the lisan, you get a “T” for the whole subject, so make sure you don’t miss it! You don’t have to print out the email. They accept the softcopy on your phone. Just make sure you bring your IC as stated in the email.

There were three sessions, I was supposed to be in the third. But because I arrived super early, they asked me to join the second session so I finished earlier than my schedule, which was good for me because I could have lunch and chill before I went to work.

Surprisingly there were students there. I thought all students could do it in their school. My group was all calon persendirian though. It was interesting to hear why everyone wanted to sit for the exam in Model 5 (my group was only 3 people including me). One of them grew up in Mekkah and wanted to work here in a religious post (I think, I’m not too sure), but because she has an IC, she was required to take SPM. She chatted with the examiners for so long about it, it felt like an informal gathering lol. It was quite fun listening to her story. It was maybe 5-10 minutes before we started the lisan proper. So yeah, the atmosphere wasn’t super strict and formal. You can relax a bit. Maybe crack some jokes if your BM is good enough (mine definitely wasn’t).

I hope this was helpful for those who are about to take, because I was looking everywhere for those who have already sat for it, but could barely find any.

Hi! I registered for SPM 2020 but did not receive any email since my registration. I had no idea ULKCP even existed until I googled the exam timetable on MOE website. I think I definitely missed all the sessions…anyone can advise me?

Hi! I registered for SPM2020 too! I’m going to take my lisan on 30/9. I didn’t get email verification, but instead I got a letter verification. Have you got yours? I’m from BP, Johor

Hi Aishah,

As I didn’t get email nor letter verification, I visited both Lembaga Peperiksaan and JPN Selangor to ask. I have now received my lisan dates, and SPM timetable and candidate number in person. :slight_smile: All the best to you!

That’s good! Good luck to you too!