Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Pengkalan Chepa 2 Cuti Peristiwa Kerana Gangguan Hantu - Education Malaysia for Students

Pengetua, Siti Hawa Mat, dalam sidang medianya sebentar tadi, berkata cuti itu hanya diberikan kepada 1,044 pelajar tetapi guru masih hadir seperti biasa. [...]


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2016/04/sekolah-menengah-kebangsaan-cuti-peristiwa-hantu-histeria.html?m=0