Semak Syarat Akademik ke IPTA (UPU) - Education Malaysia for Students

Semak Syarat Akademik ke IPTA (UPU)

  1. Isikan 12 digit no. MyKAD
  2. Sila masukkan nama
  3. Sila masukkan emel
  4. Sila masukkan nombor telefon
  5. Pilih kategori: (STPM/Setaraf, SPM/Setaraf)
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2016/03/semak-syarat-akademik-ke-ipta-upu.html?m=0