Semakan & Permohonan Program Bursary 2016 | Biasiswa Malaysia Scholarships 2016/2017

Permohonan Program Bursary 2016 Penajaan kepada 250 pelajar lepasan SPM 2015 yang mendapat 9A+ dan ke atas. Pemilihan dibuat berdasarkan merit dan inklusiviti di kalangan pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM 2015 (9A+ ke atas). Penajaan merangkumi program peringkat persediaan/Asasi dalam Negara dan seterusnya ke peringkat Ijazah Pertama di IPT tempatan yang ditetapkan oleh Kerajaan. Bidang- bidang yang ditawarkan adalah di bawah kelompok Klinikal dan Kesihatan, Kejuruteraan dan Teknologi, Sains dan Sains Sosial.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2016/04/semakan-permohonan-program-bursary-2016.html