Skim Biasiswa MyBrainSc 2016 Scholarships | Malaysia Scholarship 2016 Biasiswa Postgraduate, Undergraduate & Pre-University Studies

A. PENGENALAN PROGRAM SKIM BIASISWA MyBrainSc SCHOLARSHIPS Biasiswa MyBrainSc ini terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Pasca Ijazah Khas secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Universiti Awam (UA) dan universiti terkemuka dunia atau bertaraf Ivy League.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2016/01/skim-biasiswa-mybrainsc-2016-scholarships.html