Tawaran Biasiswa Yayasan TM | Malaysia Scholarship 2016 Biasiswa Postgraduate, Undergraduate & Pre-University Studies

INSTITUSI TAJAAN Yayasan TM Berikut ini adalah nama institusi dibawah tajaan Yayasan TM :- Pengajian Dalam Negara - IPTA (Program peringkat Ijazah Pertama di IPTA) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Universiti Malaya (UM) Universiti Malaysia Sabah (UMS) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Universiti Putra Malaysia (UPM) Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) Universiti Utara Malaysia (UUM)


This is a companion discussion topic for the original entry at http://scholarships.malaysia-students.com/2008/03/tawaran-biasiswa-yayasan-tm.html