Twenty-four dead in early morning fire at tahfiz school at Jalan Datuk Keramat

Sementara itu, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noh Omar ketika ditemui di sana berkata, pusat tahfiz itu tidak memiliki sijil kelayakan menduduki bangunan selain telah diubah suai daripada struktur asal.


This is a companion discussion topic for the original entry at http://education.malaysia-students.com/2017/09/twenty-four-dead-in-early-morning-fire.html